Tuisblad


  


Afrikaanse Protestantse Kerk Namakwaland


Eredienste

Elke Sondag word die volgende eredienste op die onderskeie plekke gehou. 

Om 09:00 op Springbok

Om 12:00 op Port Nolloth

Om 16:30 op Aggeneys

Bybelstudies

Ons het twee Bybelstudie-groepe wat stil word rondom die Woord van God. 

Dinsdae om 19:00 op Springbok en Donderdae om 10:00 op Aggeneys by die onderskeie kerkgeboue.

 

Verbondsonderrig

Daar is elke Sondag Verbondsonderrig om 10:15 tot 11:00 in die kerkgebou op Springbok

Leraar

Ons gemeente is tans vakant en ons bid om spoedig weer `n plaaslike leraar te mag hê.Aantal besoekers: 75059