Tuisblad


  


Afrikaanse Protestantse Kerk Namakwaland


Eredienste

Elke Sondag word die volgende eredienste op die onderskeie plekke deur ons plaaslike leraar gehou. 

Om 09:00 op Springbok

Om 12:00 op Port Nolloth

Om 16:30 op Aggeneys

Bybelstudies

Ons het twee Bybelstudie-groepe wat stil word rondom die Woord van God. 

Dinsdae om 19:00 op Springbok en Donderdae om 10:00 op Aggeneys by die onderskeie kerkgeboue.

 

Verbondsonderrig

Daar is elke Sondag Verbondsonderrig om 10:15 tot 11:00 in die kerkgebou op Springbok

Leraar

Ons ontvang op 26 Februarie 2011 ons nuwe leraarspaar.  Ons glo ds. Tiaan en mev. Geraldene Adendorff sal baie gelukkig wees by ons terwyl hulle vrugbaar arbei in God se koninkryk!
Ds. Tiaan AdendorffAantal besoekers: 62149